info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 08:50
kontakt
PEP
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 762 378,00 3 448 712,00
24,8%
2 596 577,00
-24,7%
1 811 346,00
-30,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 920,00 83 804,00
---
160 443,00
91,5%
165 490,00
3,1%
Zysk (strata) brutto -67 285,00 40 693,00
---
136 879,00
236,4%
126 332,00
-7,7%
Zysk (strata) netto -87 726,00 3 404,00
---
109 011,00
3 102,4%
110 551,00
1,4%
Amortyzacja 97 080,00 95 523,00
-1,6%
101 453,00
6,2%
96 344,00
-5,0%
Aktywa 2 664 264,00 3 054 282,00
14,6%
2 527 093,00
-17,3%
3 018 449,00
19,4%
Kapitał własny 1 181 062,00 1 184 838,00
0,3%
1 294 316,00
9,2%
1 417 468,00
9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,99 26,07
0,3%
28,48
9,2%
31,19
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,93 0,08
---
2,40
3 098,7%
2,43
1,4%