info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 19:04
kontakt
INTERFERI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 646,00 3 710,00
40,2%
8 905,00
140,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 851,00 -2 998,00
---
-383,00
---
Zysk (strata) brutto -4 947,00 -3 176,00
---
-513,00
---
Zysk (strata) netto -2 853,00 -2 602,00
---
-201,00
---
Amortyzacja 1 019,00 1 099,00
7,9%
1 210,00
10,1%
Aktywa 170 167,00 178 733,00
5,0%
181 567,00
1,6%
Kapitał własny 120 792,00 118 190,00
-2,2%
117 989,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,29 8,12
-2,2%
8,10
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,18
---
-0,01
---