info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 13:51
kontakt
PANOVA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 171 107,00 135 083,00
-21,1%
186 600,00
38,1%
96 825,00
-48,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 079,00 -14 226,00
---
1 395,00
---
2 262,00
62,2%
Zysk (strata) brutto 2 855,00 -4 393,00
---
32 832,00
---
4 983,00
-84,8%
Zysk (strata) netto 3 087,00 -2 948,00
---
25 913,00
---
3 643,00
-85,9%
Amortyzacja 1 396,00 1 939,00
38,9%
2 563,00
32,2%
1 826,00
-28,8%
Aktywa 424 383,00 458 261,00
8,0%
483 383,00
5,5%
388 760,00
-19,6%
Kapitał własny 284 894,00 281 590,00
-1,2%
307 503,00
9,2%
319 288,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,49 28,16
-1,2%
30,75
9,2%
31,93
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 -0,30
---
2,59
---
0,36
-86,0%