info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 20:19
kontakt
DECORA
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 133 338,00 151 479,00
13,6%
165 374,00
9,2%
234 204,00
41,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 487,00 17 990,00
89,6%
28 243,00
57,0%
49 669,00
75,9%
Zysk (strata) brutto 11 316,00 17 200,00
52,0%
27 618,00
60,6%
48 921,00
77,1%
Zysk (strata) netto 12 085,00 14 279,00
18,2%
22 601,00
58,3%
40 033,00
77,1%
Amortyzacja 3 364,00 5 431,00
61,4%
5 624,00
3,6%
6 251,00
11,1%
Aktywa 209 313,00 224 777,00
7,4%
212 919,00
-5,3%
291 986,00
37,1%
Kapitał własny 130 964,00 133 226,00
1,7%
153 756,00
15,4%
207 912,00
35,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,59 12,63
9,0%
14,58
15,4%
19,71
35,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 1,35
26,7%
2,14
58,3%
3,80
77,1%