info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 13:32
kontakt
ERG
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 003,00 45 003,00
0,0%
44 369,00
-1,4%
53 583,00
20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 699,00 699,00
0,0%
2 643,00
278,1%
58,00
-97,8%
Zysk (strata) brutto 444,00 444,00
0,0%
2 597,00
484,9%
-204,00
---
Zysk (strata) netto 411,00 411,00
0,0%
2 028,00
393,4%
217,00
-89,3%
Amortyzacja 1 577,00 1 577,00
0,0%
1 615,00
2,4%
1 616,00
0,1%
Aktywa 70 508,00 70 508,00
0,0%
67 146,00
-4,8%
78 123,00
16,3%
Kapitał własny 36 499,00 36 499,00
0,0%
38 793,00
6,3%
37 443,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,66 41,66
0,0%
44,28
6,3%
42,74
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,47
0,0%
2,32
393,6%
0,25
-89,3%