info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 20:38
kontakt
PGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 476 000,00 9 920 000,00
17,0%
2 909 000,00
-70,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 161 000,00 188 000,00
16,8%
176 000,00
-6,4%
Zysk (strata) brutto 111 000,00 184 000,00
65,8%
1 444 000,00
684,8%
Zysk (strata) netto 91 000,00 196 000,00
115,4%
1 405 000,00
616,8%
Amortyzacja 3 000,00 3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
Aktywa 54 004 000,00 58 041 000,00
7,5%
57 320 000,00
-1,2%
Kapitał własny 39 029 000,00 39 366 000,00
0,9%
40 792 000,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,87 21,05
0,9%
21,82
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,10
114,3%
0,75
615,2%