info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 05:01
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 142 207,00 148 656,00
4,5%
158 908,00
6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 297,00 19 205,00
70,0%
19 438,00
1,2%
Zysk (strata) brutto 11 033,00 19 166,00
73,7%
19 490,00
1,7%
Zysk (strata) netto 9 172,00 15 443,00
68,4%
15 584,00
0,9%
Amortyzacja 2 296,00 2 147,00
-6,5%
2 211,00
3,0%
Aktywa 388 689,00 412 133,00
6,0%
415 264,00
0,8%
Kapitał własny 300 997,00 316 975,00
5,3%
326 180,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,08 19,04
5,3%
19,59
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,93
68,2%
0,94
1,0%