info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 11:06
kontakt
CZTOREBKA
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 827,00 2 095,00
-91,6%
4 871,00
132,5%
6 141,00
26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -247 256,00 -16 466,00
---
-35 613,00
---
-28 229,00
---
Zysk (strata) brutto -268 327,00 -33 549,00
---
-42 330,00
---
-10 777,00
---
Zysk (strata) netto -232 711,00 -36 774,00
---
-38 841,00
---
-2 377,00
---
Amortyzacja 885,00 558,00
-36,9%
80,00
-85,7%
10,00
-87,5%
Aktywa 341 060,00 300 979,00
-11,8%
293 524,00
-2,5%
286 840,00
-2,3%
Kapitał własny 209 896,00 171 591,00
-18,2%
132 750,00
-22,6%
130 373,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 2,29
-18,3%
1,77
-22,6%
1,74
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,10 -0,49
---
-0,52
---
-0,03
---