info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 20:33
kontakt
CZTOREBKA
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 127,00 2 138,00
89,7%
2 978,00
39,3%
19 073,00
540,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 819,00 -4 764,00
---
-4 478,00
---
1 486,00
---
Zysk (strata) brutto -17 498,00 -8 181,00
---
-3 635,00
---
-2 136,00
---
Zysk (strata) netto -22 019,00 -6 966,00
---
-4 234,00
---
-335,00
---
Amortyzacja 222,00 55,00
-75,2%
6,00
-89,1%
5,00
-16,7%
Aktywa 318 841,00 308 308,00
-3,3%
292 967,00
-5,0%
276 794,00
-5,5%
Kapitał własny 186 346,00 164 625,00
-11,7%
128 516,00
-21,9%
130 038,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,48 2,19
-11,7%
1,71
-21,9%
1,73
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 -0,09
---
-0,06
---
-0,00
---