info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 17:50
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 78 515,00 72 660,00
-7,5%
61 102,00
-15,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36 088,00 28 947,00
-19,8%
27 654,00
-4,5%
Zysk (strata) brutto 34 131,00 26 995,00
-20,9%
127 610,00
372,7%
Zysk (strata) netto 26 299,00 21 800,00
-17,1%
122 746,00
463,1%
Amortyzacja 23 737,00 0,00
---
11 386,00
---
Aktywa 870 648,00 941 226,00
8,1%
1 043 958,00
10,9%
Kapitał własny 547 749,00 569 554,00
4,0%
581 346,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,05 13,57
4,0%
13,85
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,52
-17,2%
2,92
463,4%