info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 06:44
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 97 745,00 109 171,00
11,7%
132 212,00
21,1%
151 160,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 502,00 1 613,00
---
1 839,00
14,0%
17 894,00
873,0%
Zysk (strata) brutto -18 875,00 -2 487,00
---
41 812,00
---
16 179,00
-61,3%
Zysk (strata) netto -16 520,00 -1 675,00
---
41 481,00
---
12 960,00
-68,8%
Amortyzacja 6 185,00 4 910,00
-20,6%
4 897,00
-0,3%
4 945,00
1,0%
Aktywa 660 562,00 777 493,00
17,7%
815 437,00
4,9%
812 740,00
-0,3%
Kapitał własny 215 676,00 214 001,00
-0,8%
209 176,00
-2,3%
222 136,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,09 16,96
-0,8%
16,58
-2,3%
17,60
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,31 -0,13
---
3,29
---
1,03
-68,8%