info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 05:27
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 97 745,00 109 171,00
11,7%
132 212,00
21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 502,00 1 613,00
---
1 839,00
14,0%
Zysk (strata) brutto -18 875,00 -2 487,00
---
41 812,00
---
Zysk (strata) netto -16 520,00 -1 675,00
---
41 481,00
---
Amortyzacja 6 185,00 4 910,00
-20,6%
4 897,00
-0,3%
Aktywa 660 562,00 777 493,00
17,7%
815 437,00
4,9%
Kapitał własny 215 676,00 214 001,00
-0,8%
209 176,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,09 16,96
-0,8%
16,58
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,31 -0,13
---
3,29
---