info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 04:47
kontakt
ACTION
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 380 085,00 1 424 501,00
3,2%
1 640 961,00
15,2%
2 062 352,00
25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -47 871,00 -35 704,00
---
1 376,00
---
157 997,00
11 382,3%
Zysk (strata) brutto -50 591,00 -35 995,00
---
2 208,00
---
180 463,00
8 073,1%
Zysk (strata) netto -52 081,00 -36 024,00
---
2 208,00
---
185 890,00
8 318,9%
Amortyzacja 9 578,00 8 613,00
-10,1%
8 235,00
-4,4%
8 023,00
-2,6%
Aktywa 619 694,00 549 641,00
-11,3%
541 681,00
-1,4%
629 556,00
16,2%
Kapitał własny 134 256,00 96 983,00
-27,8%
99 198,00
2,3%
300 437,00
202,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,92 5,72
-27,8%
5,85
2,3%
17,72
202,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,07 -2,12
---
0,13
---
10,96
8 332,3%