info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 20:41
kontakt
ODLEWNIE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 425,00 49 911,00
33,4%
50 132,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 404,00 6 712,00
179,2%
4 064,00
-39,5%
Zysk (strata) brutto 2 672,00 7 052,00
163,9%
3 572,00
-49,3%
Zysk (strata) netto 1 927,00 5 511,00
186,0%
2 962,00
-46,3%
Amortyzacja 2 870,00 2 491,00
-13,2%
2 622,00
5,3%
Aktywa 110 939,00 129 045,00
16,3%
129 155,00
0,1%
Kapitał własny 84 717,00 89 812,00
6,0%
86 844,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,10 4,47
8,9%
4,32
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,27
194,6%
0,15
-46,4%