info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.09, godz. 05:41
kontakt
LPP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-01-312020-01-312020-01-312021-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 718 922,00 7 718 922,00
0,0%
7 718 922,00
0,0%
5 948 241,00
-22,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 301 705,00 301 705,00
0,0%
301 705,00
0,0%
-34 952,00
---
Zysk (strata) brutto 614 683,00 614 683,00
0,0%
614 683,00
0,0%
-341 391,00
---
Zysk (strata) netto 421 697,00 421 697,00
0,0%
421 697,00
0,0%
-409 997,00
---
Amortyzacja 462 204,00 462 204,00
0,0%
462 204,00
0,0%
446 704,00
-3,4%
Aktywa 7 255 842,00 7 255 842,00
0,0%
7 255 842,00
0,0%
8 300 600,00
14,4%
Kapitał własny 3 393 887,00 3 393 887,00
0,0%
3 393 887,00
0,0%
3 097 356,00
-8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1 845,22 1 845,22
0,0%
1 845,22
0,0%
1 684,00
-8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 229,27 229,27
0,0%
229,27
0,0%
-222,91
---