info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 15:31
kontakt
CCENERGY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -249,00
Zysk (strata) brutto -249,00
Zysk (strata) netto -249,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 70 722,00
Kapitał własny 68 395,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01