info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 08:23
kontakt
INSTALKRK
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 251 419,00 173 747,00
-30,9%
198 107,00
14,0%
193 229,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 005,00 5 956,00
-75,2%
14 553,00
144,3%
22 795,00
56,6%
Zysk (strata) brutto 25 656,00 5 918,00
-76,9%
15 202,00
156,9%
22 112,00
45,5%
Zysk (strata) netto 20 558,00 3 870,00
-81,2%
11 812,00
205,2%
16 901,00
43,1%
Amortyzacja 1 607,00 2 426,00
51,0%
3 199,00
31,9%
3 185,00
-0,4%
Aktywa 387 346,00 462 154,00
19,3%
409 184,00
-11,5%
422 668,00
3,3%
Kapitał własny 239 268,00 241 140,00
0,8%
273 207,00
13,3%
272 295,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,84 33,10
0,8%
37,50
13,3%
37,38
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,82 0,53
-81,2%
1,62
205,3%
2,32
43,1%