info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 06:07
kontakt
GROCLIN
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 194 840,00 143 654,00
-26,3%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 242,00 -13 501,00
---
-5 988,00
---
-3 415,00
---
Zysk (strata) brutto -35 287,00 23 032,00
---
-6 162,00
---
-3 837,00
---
Zysk (strata) netto -70 757,00 -18 754,00
---
-23 276,00
---
358,00
---
Amortyzacja 9 617,00 17 739,00
84,5%
4 347,00
-75,5%
1 319,00
-69,7%
Aktywa 248 530,00 170 990,00
-31,2%
118 545,00
-30,7%
17 441,00
-85,3%
Kapitał własny 46 446,00 27 696,00
-40,4%
4 401,00
-84,1%
912,00
-79,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,01 2,39
-40,4%
0,38
-84,1%
0,08
-79,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,11 -1,62
---
-2,01
---
0,03
---