info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 16:53
kontakt
GROCLIN
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -447,00
Zysk (strata) brutto -471,00
Zysk (strata) netto -5 206,00
Amortyzacja 355,00
Aktywa 21 967,00
Kapitał własny 5 572,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45