info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 09:31
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 977,00 3 069,00
3,1%
3 286,00
7,1%
3 871,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 738,00 589,00
-20,2%
5 430,00
821,9%
196,00
-96,4%
Zysk (strata) brutto 589,00 462,00
-21,6%
5 229,00
1 031,8%
-62,00
---
Zysk (strata) netto 509,00 378,00
-25,7%
4 043,00
969,6%
-94,00
---
Amortyzacja 42,00 42,00
0,0%
41,00
-2,4%
54,00
31,7%
Aktywa 121 925,00 121 585,00
-0,3%
125 714,00
3,4%
126 911,00
1,0%
Kapitał własny 77 936,00 78 314,00
0,5%
82 357,00
5,2%
82 263,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 1,70
0,5%
1,79
5,2%
1,79
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-27,3%
0,09
1 000,0%
-0,00
---