info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 21:13
kontakt
ECHO
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 640 985,00 713 035,00
11,2%
880 133,00
23,4%
1 212 854,00
37,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 275 829,00 404 454,00
46,6%
450 153,00
11,3%
338 167,00
-24,9%
Zysk (strata) brutto 364 399,00 424 412,00
16,5%
398 188,00
-6,2%
176 612,00
-55,6%
Zysk (strata) netto 313 016,00 305 358,00
-2,4%
299 532,00
-1,9%
122 093,00
-59,2%
Amortyzacja 2 829,00 3 489,00
23,3%
9 472,00
171,5%
11 738,00
23,9%
Aktywa 3 852 960,00 3 891 909,00
1,0%
4 810 429,00
23,6%
5 630 796,00
17,1%
Kapitał własny 1 590 010,00 1 495 573,00
-5,9%
1 562 365,00
4,5%
1 684 685,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,85 3,62
-5,9%
3,79
4,5%
4,08
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,74
-2,4%
0,73
-1,9%
0,30
-59,2%