info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 16:56
kontakt
ECHO
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 190 764,00 130 801,00
-31,4%
404 349,00
209,1%
420 896,00
4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131 854,00 104 795,00
-20,5%
147 941,00
41,2%
60 989,00
-58,8%
Zysk (strata) brutto 174 202,00 89 630,00
-48,5%
76 094,00
-15,1%
56 689,00
-25,5%
Zysk (strata) netto 126 489,00 67 904,00
-46,3%
51 093,00
-24,8%
47 262,00
-7,5%
Amortyzacja 1 664,00 1 522,00
-8,5%
1 862,00
22,3%
4 955,00
166,1%
Aktywa 3 697 782,00 4 414 410,00
19,4%
5 146 555,00
16,6%
7 049 679,00
37,0%
Kapitał własny 1 515 179,00 1 534 368,00
1,3%
1 613 583,00
5,2%
1 628 695,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,67 3,72
1,3%
3,91
5,2%
3,95
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,16
-46,1%
0,12
-24,8%
0,12
-7,3%