info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 14:49
kontakt
SKOTAN
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 708,00 3 152,00
-15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 852,00 391,00
-54,1%
Zysk (strata) brutto 633,00 353,00
-44,2%
Zysk (strata) netto 633,00 353,00
-44,2%
Amortyzacja 191,00 155,00
-18,8%
Aktywa 4 575,00 4 745,00
3,7%
Kapitał własny -11 760,00 -11 573,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,43
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-43,5%