info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 05:43
kontakt
PZU
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Składki na udziale własnym 5 913 991,00 6 077 118,00
2,8%
6 040 434,00
-0,6%
5 825 874,00
-3,6%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2 156 857,00 2 126 458,00
-1,4%
1 524 616,00
-28,3%
1 135 488,00
-25,5%
Przychody z lokat 1 354,00 19 057,00
1 307,5%
-79 053,00
---
-80 145,00
---
Zysk (strata) brutto 1 865 566,00 1 980 653,00
6,2%
1 345 449,00
-32,1%
922 529,00
-31,4%
Zysk (strata) netto 1 727 528,00 1 826 900,00
5,8%
1 170 424,00
-35,9%
753 130,00
-35,7%
Aktywa 44 362 064,00 42 176 376,00
-4,9%
42 895 780,00
1,7%
47 005 219,00
9,6%
Kapitał własny 12 403 778,00 13 182 672,00
6,3%
15 936 232,00
20,9%
15 814 635,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,36 15,27
6,3%
18,46
20,9%
18,31
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,00 2,12
5,7%
1,36
-36,0%
0,87
-35,6%