info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 06:02
kontakt
LARK
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 266,00
Zysk (strata) brutto 12 975,00
Zysk (strata) netto 12 975,00
Amortyzacja 200,00
Aktywa 41 260,00
Kapitał własny 20 703,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81