info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 20:20
kontakt
NOVAVISGR
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 552,00 424,00
-88,1%
400,00
-5,7%
10,00
-97,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 134,00 1 014,00
-52,5%
-1 679,00
---
2 665,00
---
Zysk (strata) brutto 1 951,00 -10 183,00
---
-1 727,00
---
-8 029,00
---
Zysk (strata) netto 2 017,00 -10 161,00
---
-2 023,00
---
-5 117,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
1,00
-66,7%
11,00
1 000,0%
Aktywa 22 814,00 11 390,00
-50,1%
5 185,00
-54,5%
48 734,00
839,9%
Kapitał własny 13 738,00 3 577,00
-74,0%
1 554,00
-56,6%
43 418,00
2 694,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-73,3%
0,41
2 443,7%
1,24
204,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,04
---
-0,53
---
-0,15
---