info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 17:21
kontakt
NOVAVISGR
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 424,00 0,00
---
10,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -54,00 -1 466,00
---
2 527,00
---
-2 015,00
---
Zysk (strata) brutto -5 033,00 -1 242,00
---
2 519,00
---
-13 590,00
---
Zysk (strata) netto -4 993,00 -1 419,00
---
2 873,00
---
-10 231,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
11,00
1 000,0%
0,00
---
Aktywa 17 189,00 7 285,00
-57,6%
5 982,00
-17,9%
40 459,00
576,3%
Kapitał własny 8 745,00 2 158,00
-75,3%
5 171,00
139,6%
33 187,00
541,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-76,3%
0,68
7 422,2%
0,95
40,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
0,38
---
-0,29
---