info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 20:57
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -3 651,00 248,00
---
-935,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 939,00 62,00
---
-1 188,00
---
Zysk (strata) brutto -3 954,00 62,00
---
-1 188,00
---
Zysk (strata) netto -3 706,00 93,00
---
-1 141,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 56 072,00 56 149,00
0,1%
55 004,00
-2,0%
Kapitał własny 55 599,00 55 692,00
0,2%
54 551,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,30
0,2%
1,28
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,00
---
-0,03
---