info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 07:06
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 273 699,00 148 786,00
-45,6%
246 437,00
65,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 308,00 -348,00
---
5 779,00
---
Zysk (strata) brutto 2 607,00 31,00
-98,8%
13 541,00
43 580,6%
Zysk (strata) netto 1 847,00 24,00
-98,7%
6 260,00
25 983,3%
Amortyzacja 3 023,00 2 987,00
-1,2%
3 021,00
1,1%
Aktywa 821 269,00 681 062,00
-17,1%
700 669,00
2,9%
Kapitał własny 18 705,00 18 729,00
0,1%
24 989,00
33,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94 0,94
0,1%
1,25
33,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,00
-98,9%
0,31
31 200,0%