info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 04:30
kontakt
MILLENNIUM
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 561 919,00 2 622 338,00
2,4%
3 374 836,00
28,7%
3 092 119,00
-8,4%
Przychody z tytułu prowizji 824 245,00 824 245,00
0,0%
899 887,00
9,2%
947 414,00
5,3%
Wynik na działalności bankowej 1 427 477,00 1 427 477,00
0,0%
1 496 891,00
4,9%
1 146 856,00
-23,4%
Zysk (strata) brutto 1 024 605,00 1 024 605,00
0,0%
835 343,00
-18,5%
210 935,00
-74,7%
Zysk (strata) netto 760 651,00 760 651,00
0,0%
560 732,00
-26,3%
22 817,00
-95,9%
Amortyzacja 54 227,00 0,00
---
180 872,00
---
210 411,00
16,3%
Aktywa 80 458 914,00 80 458 914,00
0,0%
97 916 394,00
21,7%
97 771 785,00
-0,1%
Kapitał własny 8 384 386,00 8 384 386,00
0,0%
8 941 519,00
6,6%
9 090 976,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 21,68 21,68
0,0%
20,09
-7,3%
19,49
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,91 6,91
0,0%
7,37
6,7%
7,49
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,63
0,0%
0,46
-26,3%
0,02
-95,9%