info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 06:46
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 605 472,00 628 087,00
3,7%
661 810,00
5,4%
672 017,00
1,5%
Przychody z tytułu prowizji 204 627,00 213 064,00
4,1%
218 445,00
2,5%
214 420,00
-1,8%
Wynik na działalności bankowej 63 074,00 -43 467,00
---
-64 451,00
---
-143 408,00
---
Zysk (strata) brutto -115 598,00 -211 160,00
---
-123 676,00
---
-274 057,00
---
Zysk (strata) netto -119 286,00 -274 240,00
---
-215 950,00
---
-332 725,00
---
Amortyzacja 48 392,00 48 793,00
0,8%
47 260,00
-3,1%
48 415,00
2,4%
Aktywa 97 015 626,00 103 347 034,00
6,5%
103 476 198,00
0,1%
103 157 347,00
-0,3%
Kapitał własny 8 835 703,00 8 469 164,00
-4,1%
8 246 891,00
-2,6%
7 818 207,00
-5,2%
Współczynnik wypłacalności 19,16 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,28 6,98
-4,1%
6,80
-2,6%
6,44
-5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,23
---
-0,18
---
-0,27
---