info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:08
kontakt
BNPPPL
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 665 218,00 2 983 829,00
12,0%
4 188 083,00
40,4%
3 602 796,00
-14,0%
Przychody z tytułu prowizji 601 481,00 724 714,00
20,5%
1 060 165,00
46,3%
1 132 051,00
6,8%
Wynik na działalności bankowej 1 035 623,00 1 004 189,00
-3,0%
1 692 707,00
68,6%
2 088 178,00
23,4%
Zysk (strata) brutto 453 885,00 468 896,00
3,3%
872 955,00
86,2%
1 110 567,00
27,2%
Zysk (strata) netto 279 707,00 360 378,00
28,8%
614 694,00
70,6%
733 095,00
19,3%
Amortyzacja 174 064,00 189 714,00
9,0%
454 148,00
139,4%
367 958,00
-19,0%
Aktywa 72 655 491,00 109 022 519,00
50,1%
109 954 142,00
0,9%
119 577 288,00
8,8%
Kapitał własny 6 559 463,00 10 559 813,00
61,0%
11 159 383,00
5,7%
12 030 527,00
7,8%
Współczynnik wypłacalności 13,75 14,63
6,4%
15,05
2,9%
18,65
23,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 67,25 71,63
6,5%
75,70
5,7%
81,61
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,87 2,44
-14,7%
4,17
70,6%
4,97
19,3%