info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 03:08
kontakt
BNPPPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 321 665,00 2 033 493,00
53,9%
1 873 620,00
-7,9%
1 562 320,00
-16,6%
Przychody z tytułu prowizji 302 334,00 489 136,00
61,8%
499 344,00
2,1%
588 580,00
17,9%
Wynik na działalności bankowej 501 449,00 866 363,00
72,8%
1 044 642,00
20,6%
816 891,00
-21,8%
Zysk (strata) brutto 275 300,00 551 406,00
100,3%
506 916,00
-8,1%
503 120,00
-0,7%
Zysk (strata) netto 194 073,00 407 331,00
109,9%
329 799,00
-19,0%
290 664,00
-11,9%
Amortyzacja 82 444,00 220 393,00
167,3%
178 668,00
-18,9%
197 432,00
10,5%
Aktywa 69 813 233,00 103 677 364,00
48,5%
115 202 109,00
11,1%
119 690 262,00
3,9%
Kapitał własny 6 424 543,00 10 963 397,00
70,6%
11 581 253,00
5,6%
12 175 729,00
5,1%
Współczynnik wypłacalności 14,16 15,62
10,3%
15,89
1,7%
18,95
19,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 65,87 74,37
12,9%
78,56
5,6%
82,54
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,99 2,76
38,8%
2,24
-19,0%
1,97
-11,9%