info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.25, godz. 09:27
kontakt
POLICE
Kwartalne skonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 648 224,00 566 959,00
-12,5%
549 041,00
-3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 163,00 22 408,00
144,5%
2 355,00
-89,5%
Zysk (strata) brutto 29 555,00 6 498,00
-78,0%
20 644,00
217,7%
Zysk (strata) netto 13 850,00 16 027,00
15,7%
13 716,00
-14,4%
Amortyzacja 33 593,00 33 971,00
1,1%
33 655,00
-0,9%
Aktywa 3 450 364,00 3 868 377,00
12,1%
4 204 268,00
8,7%
Kapitał własny 1 643 432,00 1 655 447,00
0,7%
1 669 171,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,24 13,33
0,7%
13,44
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
15,2%
0,11
-14,7%