info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 10:29
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 578 244,00 644 694,00
11,5%
562 402,00
-12,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 567,00 15 072,00
57,5%
27 219,00
80,6%
Zysk (strata) brutto 8 176,00 1 483,00
-81,9%
39 953,00
2 594,1%
Zysk (strata) netto 7 398,00 868,00
-88,3%
34 884,00
3 918,9%
Amortyzacja 32 932,00 33 314,00
1,2%
33 326,00
0,0%
Aktywa 2 487 698,00 2 808 348,00
12,9%
2 731 172,00
-2,7%
Kapitał własny 1 208 154,00 1 705 419,00
41,2%
1 736 306,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,11 13,73
-14,7%
13,98
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,01
-92,9%
0,28
3 914,3%