info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 09:52
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 272 407,00 280 563,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 230,00 8 709,00
---
Zysk (strata) brutto -5 928,00 -5 482,00
---
Zysk (strata) netto -7 409,00 -5 982,00
---
Amortyzacja 2 327,00 2 238,00
-3,8%
Aktywa 937 958,00 890 001,00
-5,1%
Kapitał własny 48 267,00 42 285,00
-12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,11
-12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37 -0,30
---