info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:04
kontakt
MOSTALWAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 281 861,00 273 699,00
-2,9%
148 786,00
-45,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 436,00 7 308,00
34,4%
-348,00
---
Zysk (strata) brutto 651,00 2 607,00
300,5%
31,00
-98,8%
Zysk (strata) netto 194,00 1 847,00
852,1%
24,00
-98,7%
Amortyzacja 2 982,00 3 023,00
1,4%
2 987,00
-1,2%
Aktywa 819 497,00 821 269,00
0,2%
681 062,00
-17,1%
Kapitał własny 16 858,00 18 705,00
11,0%
18 729,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,94
10,9%
0,94
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,09
820,0%
0,00
-98,9%