info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 20:14
kontakt
KRUSZWICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 699 288,00 766 634,00
9,6%
784 094,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 388,00 35 390,00
6,0%
41 959,00
18,6%
Zysk (strata) brutto 27 087,00 45 170,00
66,8%
36 878,00
-18,4%
Zysk (strata) netto 21 919,00 37 177,00
69,6%
29 996,00
-19,3%
Amortyzacja 7 131,00 7 344,00
3,0%
7 641,00
4,0%
Aktywa 1 087 110,00 1 052 254,00
-3,2%
1 223 186,00
16,2%
Kapitał własny 717 438,00 755 527,00
5,3%
785 523,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,21 32,87
5,3%
34,17
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 1,62
69,5%
1,30
-19,3%