info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:47
kontakt
EMCINSMED
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 111 782,00 118 939,00
6,4%
167 922,00
41,2%
172 592,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 021,00 -9 846,00
---
-7 315,00
---
-4 373,00
---
Zysk (strata) brutto 4 052,00 -15 928,00
---
-13 313,00
---
-8 906,00
---
Zysk (strata) netto 4 541,00 -16 303,00
---
-13 152,00
---
-8 906,00
---
Amortyzacja 6 534,00 6 622,00
1,3%
6 660,00
0,6%
5 890,00
-11,6%
Aktywa 220 588,00 214 045,00
-3,0%
259 887,00
21,4%
285 177,00
9,7%
Kapitał własny 109 474,00 93 171,00
-14,9%
93 481,00
0,3%
161 607,00
72,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,24 7,01
-14,9%
4,21
-39,9%
7,28
72,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 -1,23
---
-0,59
---
-0,40
---