info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 01:26
kontakt
IDMSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 151,00 47,00
-68,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 436,00 1 102,00
152,8%
Zysk (strata) brutto 1 010,00 3 418,00
238,4%
Zysk (strata) netto 1 010,00 3 418,00
238,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 040,00 5 436,00
78,8%
Kapitał własny -1 193,00 2 227,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,08
234,8%