info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:45
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 545,00 56 833,00
59,9%
30 099,00
-47,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 953,00 5 205,00
76,3%
-1 476,00
---
Zysk (strata) brutto 7 184,00 19 179,00
167,0%
1 013,00
-94,7%
Zysk (strata) netto 6 552,00 17 954,00
174,0%
1 326,00
-92,6%
Amortyzacja 2 552,00 2 243,00
-12,1%
2 496,00
11,3%
Aktywa 300 276,00 306 471,00
2,1%
290 052,00
-5,4%
Kapitał własny 248 021,00 248 330,00
0,1%
249 656,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,84 9,85
0,1%
9,90
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,71
173,8%
0,05
-92,6%