info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 21:43
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 597,00 121 836,00
97,8%
44 666,00
-63,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 608,00 23 760,00
3 807,9%
-1 731,00
---
Zysk (strata) brutto 6 009,00 24 724,00
311,4%
1 346,00
-94,6%
Zysk (strata) netto 5 331,00 19 005,00
256,5%
1 555,00
-91,8%
Amortyzacja 2 360,00 2 630,00
11,4%
1 976,00
-24,9%
Aktywa 319 192,00 267 973,00
-16,0%
286 286,00
6,8%
Kapitał własny 234 212,00 236 077,00
0,8%
237 632,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,29 9,37
0,8%
9,43
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,75
257,3%
0,06
-91,8%