info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.17, godz. 23:49
kontakt
KOMPAP
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 921,00 91 193,00
38,3%
84 904,00
-6,9%
86 681,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 597,00 -1 139,00
---
4 675,00
---
8 309,00
77,7%
Zysk (strata) brutto 12 792,00 -2 830,00
---
3 540,00
---
6 962,00
96,7%
Zysk (strata) netto 11 828,00 -3 162,00
---
2 810,00
---
5 696,00
102,7%
Amortyzacja 5 294,00 6 957,00
31,4%
5 894,00
-15,3%
5 711,00
-3,1%
Aktywa 130 781,00 120 851,00
-7,6%
112 500,00
-6,9%
104 445,00
-7,2%
Kapitał własny 63 292,00 60 291,00
-4,7%
64 921,00
7,7%
68 821,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,52 12,88
-4,7%
13,87
7,7%
14,70
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,53 -0,68
---
0,60
---
1,22
102,8%