info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 21:56
kontakt
KOMPAP
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 169,00 4 090,00
-33,7%
25 948,00
534,4%
21 934,00
-15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 503,00 -200,00
---
-383,00
---
895,00
---
Zysk (strata) brutto 1 937,00 1,00
-99,9%
10 424,00
1 042 300,0%
1 906,00
-81,7%
Zysk (strata) netto 1 267,00 -52,00
---
10 356,00
---
1 840,00
-82,2%
Amortyzacja 232,00 241,00
3,9%
247,00
2,5%
194,00
-21,5%
Aktywa 27 039,00 32 665,00
20,8%
41 376,00
26,7%
39 636,00
-4,2%
Kapitał własny 21 568,00 21 546,00
-0,1%
31 902,00
48,1%
33 742,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,61 4,60
-0,1%
6,82
48,1%
7,21
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 -0,01
---
2,21
---
0,39
-82,2%