info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 12:25
kontakt
KOMPAP
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 125,00 45 846,00
52,2%
42 396,00
-7,5%
40 108,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 966,00 1 778,00
-9,6%
2 597,00
46,1%
3 161,00
21,7%
Zysk (strata) brutto 2 194,00 217,00
-90,1%
2 338,00
977,4%
2 267,00
-3,0%
Zysk (strata) netto 1 756,00 141,00
-92,0%
1 526,00
982,3%
2 172,00
42,3%
Amortyzacja 2 532,00 3 291,00
30,0%
2 983,00
-9,4%
2 843,00
-4,7%
Aktywa 102 143,00 132 151,00
29,4%
119 170,00
-9,8%
105 322,00
-11,6%
Kapitał własny 53 263,00 63 445,00
19,1%
61 960,00
-2,3%
67 148,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,38 13,56
19,1%
13,24
-2,3%
14,35
8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,03
-92,0%
0,33
986,7%
0,46
42,3%