info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:43
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 217 970,00 240 776,00
10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 979,00 11 479,00
27,8%
Zysk (strata) brutto 9 084,00 11 547,00
27,1%
Zysk (strata) netto 7 262,00 11 547,00
59,0%
Amortyzacja 1 614,00 1 508,00
-6,6%
Aktywa 370 932,00 413 846,00
11,6%
Kapitał własny 180 575,00 190 349,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,13 8,58
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,52
59,0%