info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 17:08
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 240 776,00 263 807,00
9,6%
258 416,00
-2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 479,00 18 688,00
62,8%
14 897,00
-20,3%
Zysk (strata) brutto 11 547,00 18 508,00
60,3%
14 840,00
-19,8%
Zysk (strata) netto 11 547,00 14 489,00
25,5%
11 928,00
-17,7%
Amortyzacja 1 508,00 1 536,00
1,9%
1 299,00
-15,4%
Aktywa 413 846,00 392 651,00
-5,1%
431 878,00
10,0%
Kapitał własny 190 349,00 178 198,00
-6,4%
190 640,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,58 8,03
-6,4%
8,59
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,65
25,6%
0,54
-17,8%