info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 19:29
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 188 066,00 207 207,00
10,2%
215 093,00
3,8%
213 175,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 983,00 7 413,00
-7,1%
6 705,00
-9,6%
6 237,00
-7,0%
Zysk (strata) brutto 7 914,00 7 389,00
-6,6%
6 605,00
-10,6%
5 808,00
-12,1%
Zysk (strata) netto 6 053,00 6 477,00
7,0%
4 458,00
-31,2%
4 514,00
1,3%
Amortyzacja 1 567,00 1 575,00
0,5%
1 652,00
4,9%
1 475,00
-10,7%
Aktywa 368 259,00 384 301,00
4,4%
374 457,00
-2,6%
406 988,00
8,7%
Kapitał własny 175 620,00 182 097,00
3,7%
168 799,00
-7,3%
173 313,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,91 8,20
3,7%
7,60
-7,3%
7,81
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,29
7,0%
0,20
-31,2%
0,20
1,0%