info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:00
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 186 611,00 186 428,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 169,00 11 351,00
-13,8%
Zysk (strata) brutto 17 294,00 7 627,00
-55,9%
Zysk (strata) netto 20 522,00 11 465,00
-44,1%
Amortyzacja 9 808,00 10 674,00
8,8%
Aktywa 889 274,00 880 463,00
-1,0%
Kapitał własny 497 696,00 508 916,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,51 18,93
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,43
-44,2%