info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 09:14
kontakt
SANOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 180 061,00 184 179,00
2,3%
202 493,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 679,00 15 808,00
-27,1%
14 981,00
-5,2%
Zysk (strata) brutto 22 181,00 17 389,00
-21,6%
16 771,00
-3,6%
Zysk (strata) netto 17 933,00 13 064,00
-27,2%
19 574,00
49,8%
Amortyzacja 8 176,00 8 441,00
3,2%
9 589,00
13,6%
Aktywa 801 417,00 843 993,00
5,3%
894 041,00
5,9%
Kapitał własny 477 726,00 490 693,00
2,7%
510 217,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,77 18,25
2,7%
18,98
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,49
-27,1%
0,73
49,8%