info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:07
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 85 242,00 60 842,00
-28,6%
104 617,00
71,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 452,00 10 001,00
124,6%
5 260,00
-47,4%
Zysk (strata) brutto 4 206,00 9 826,00
133,6%
874,00
-91,1%
Zysk (strata) netto 3 630,00 7 561,00
108,3%
3 914,00
-48,2%
Amortyzacja 1 475,00 1 547,00
4,9%
1 505,00
-2,7%
Aktywa 194 283,00 197 172,00
1,5%
249 964,00
26,8%
Kapitał własny 43 216,00 50 770,00
17,5%
54 664,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,40 16,92
17,5%
18,22
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,21 2,52
108,3%
1,30
-48,2%