info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 05:39
kontakt
NETIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 296 340,00 290 312,00
-2,0%
291 998,00
0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 521,00 20 921,00
34,8%
2 273,00
-89,1%
Zysk (strata) brutto 12 977,00 19 439,00
49,8%
-798,00
---
Zysk (strata) netto 12 563,00 16 705,00
33,0%
-9 181,00
---
Amortyzacja 79 953,00 79 973,00
0,0%
82 705,00
3,4%
Aktywa 2 618 950,00 2 590 253,00
-1,1%
2 689 311,00
3,8%
Kapitał własny 1 809 027,00 1 825 732,00
0,9%
1 815 598,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,39 5,44
0,9%
5,41
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
35,1%
-0,03
---