info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 10:57
kontakt
MENNICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 126 718,00 124 607,00
-1,7%
116 659,00
-6,4%
192 037,00
64,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 179,00 -3 450,00
---
-4 006,00
---
8 739,00
---
Zysk (strata) brutto 21 232,00 -8 545,00
---
-10 996,00
---
-18 285,00
---
Zysk (strata) netto 18 317,00 -8 867,00
---
-11 078,00
---
-14 495,00
---
Amortyzacja 5 753,00 3 288,00
-42,8%
5 089,00
54,8%
5 214,00
2,5%
Aktywa 687 666,00 708 648,00
3,1%
704 873,00
-0,5%
763 498,00
8,3%
Kapitał własny 394 969,00 386 102,00
-2,2%
375 025,00
-2,9%
444 404,00
18,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,72 7,55
-2,3%
7,33
-2,9%
8,69
18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 -0,17
---
-0,22
---
-0,28
---