info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 06:06
kontakt
KETY
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 036 513,00 1 140 818,00
10,1%
1 108 965,00
-2,8%
1 161 943,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 257 431,00 208 815,00
-18,9%
221 957,00
6,3%
314 858,00
41,9%
Zysk (strata) brutto 258 689,00 201 336,00
-22,2%
212 512,00
5,6%
306 058,00
44,0%
Zysk (strata) netto 249 057,00 191 439,00
-23,1%
205 499,00
7,3%
296 153,00
44,1%
Amortyzacja 38 972,00 41 869,00
7,4%
49 319,00
17,8%
51 059,00
3,5%
Aktywa 1 081 130,00 1 223 056,00
13,1%
1 167 525,00
-4,5%
1 181 494,00
1,2%
Kapitał własny 728 489,00 689 590,00
-5,3%
674 082,00
-2,2%
650 993,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,51 72,42
-5,3%
70,44
-2,7%
67,61
-4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 26,16 20,11
-23,1%
21,47
6,8%
30,76
43,2%