info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:34
kontakt
KETY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 283 964,00 340 453,00
19,9%
407 194,00
19,6%
491 265,00
20,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 822,00 21 726,00
146,3%
433 110,00
1 893,5%
59 811,00
-86,2%
Zysk (strata) brutto 6 937,00 19 537,00
181,6%
433 587,00
2 119,3%
58 258,00
-86,6%
Zysk (strata) netto 5 516,00 15 534,00
181,6%
426 677,00
2 646,7%
48 098,00
-88,7%
Amortyzacja 12 817,00 13 495,00
5,3%
13 602,00
0,8%
13 354,00
-1,8%
Aktywa 1 181 494,00 1 266 688,00
7,2%
1 441 813,00
13,8%
1 398 324,00
-3,0%
Kapitał własny 650 993,00 668 095,00
2,6%
673 869,00
0,9%
723 243,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 67,61 69,38
2,6%
69,84
0,7%
74,95
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 1,61
181,5%
44,22
2 641,4%
4,98
-88,7%